học tiếng nhật

  Mọi người đang học Tiếng Nhật như thế nào? Phương pháp học Tiếng Nhật đang thịnh hành?

  Mọi người đang học Tiếng Nhật như thế nào? Phương pháp học Tiếng Nhật đang thịnh hành?

  Một điều rất quan trọng khi tìm kiếm việc làm ở Nhật Bản đó là năng lực Tiếng Nhật. Do có không ít doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu năng lực Nhật ngữ như một điều kiện xét tuyển nên nếu không biết tiếng … Đọc Thêm

  Số đếm trong tiếng Nhật

  no_thumb

    ぜろ、れい-zero, rei: zero いち-ichi: one に-ni : two さん-san: three よん、し-yon, shi: four ご-go : five ろく-roku: six なな、しち-nana, shichi: seven はち-hachi: eight きゅう、く-kyu, ku: … Đọc Thêm

  Trường âm trong tiếng Nhật

  no_thumb

  Thể theo một số bạn gởi mail và comment thắc mắc rất nhiều về trường âm hiragana và trường âm katakana, Xin bổ sung như sau: Trương âm, nếu ta nói một cách nôm na là âm dài, âm đôi, tức là đọc dài … Đọc Thêm

  Chữ cái tiếng Nhật

  no_thumb

  Học tiếng Nhật giai đoạn nhập môn là giai đoạn khổ ải nhất và có thể làm nản lòng vớibất kì ai. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cửa này thì tiếng Nhật thật thú vị. Để có được điều này, chúng ta phải học … Đọc Thêm