Đơn hàng xây dựng đi nhật cần chốt gấp !!!

15/03/2018 Cốt thép 22-32 THPT mắt tốt, có sức chịu đựng, nhận 2form 30-34 tuổi, 2form 19-21 tuổi, không hút thuốc, NAM

17/03/2018 Giàn giáo   20-26 THPT mắt tốt, thuận tay phải, ưu tiên KN làm về XD, giàn giáo, không hút thuốc, NAM

19/03/2018 Chống thấm 24-30 THPT mắt tốt, thuận tay phải, người có trách nhiệm cao trong công việc, không hút thuốc, NAM

17/03/2018 Xây trát 18-30 THPT mắt 8/10, thuận tay phải, có KN XD, ưu tiên có KN liên quan, chăm chỉ, không hút thuốc, NAM

17/03 Cốp Pha, 20-37, THCS, mắt 8/10, tay phải, ưu tiên chưa KH, Không hình xăm(nhận nếu có ck xóa)

18/03 Xây dựng (đầm), 20-35, THCS, mắt 8/10, tay phải, không xăm, không hút thuốc.

18/03 Xây dựng làm đường, 20-40, THCS, SK tốt, không hình xăm.

26/03 Giàn giáo, 19-33, THPT, không mù màu, sk tốt.

21.3 XD TỔNG HỢP 27F (hạn chốt 18/3) 18-38 THPT thị lực 3/10, cao 1m65,k xăm trổ, nhuộm tóc

tháng 3 Giàn giáo 19-33 THPT Thị lực 7/10, cao 1m61, ko mù màu

18/03/2018 Gian giáo  19-36 THCS Thị lực tốt, ko mù màu ,ko hinh xăm

23/03/2018 Gian giáo  19-33 THPT Thị lực tốt, không mù màu

20/03/2018 Bê tông 19-33 THPT Thị lực 8/10, không mù màu

23/03/2018 Thi công hệ thống cách nhiệt 20-27 THPT Thị lực tốt, chưa KH, cao 1m65, ko xăm

18/03/2018 Đường ống nước 19-36 THPT Thị lực 6/10, ko xăm

16/03/2018 San lấp mặt bằng, vận hành máy xúc, máy ủi 19-30 THPT mắt tốt, thuận tay phải, ưu tiên KN XD, không hút thuốc, NAM

17/03/2018 Lát nền 18-27 mắt tốt, thuận tay phải, ưu tiên người có KN làm về XD, lát nền, không hút thuốc, NAM

23/03/2018 Kỹ sư xây dựng cầu đường 25-35 ĐH mắt tốt, không mù màu, thuận tay phải, tiếng nhật N5, nhận cả TTS đi lại đúng chuyên ngành, có KN XD, không hút thuốc, NAM

17/03/2018 Dựng giàn giáo 18-35 thpt Mắt 6/10, k hút thuốc, 160cm, 52kg, k xăm

18/03/2018 Dựng gg 19-32 thpt Mắt 6/10, k hút thuốc, 162cm, 54kg, k xăm

 

Điện thoại hỗ trợ: 0966269918

Tin Liên Quan