XKLĐ Romania- Balan

    Ngành nghề tuyển dụng Địa điểm làm việc Lương cơ bản Lương thực lĩnh Thời gian thi tuyển

XKLĐ Algieria -Dubai

XKLĐ Đài Loan - Singapore

Đơn hàng kỹ sư đi Nhật

Đơn TTS Nhật Bản cho Nam

Đơn TTS Nhật Bản cho Nữ

Đơn TTS 1 năm Nhật Bản

Đơn Tokutei-Gia hạn Nhật Bản

Học nghề tại Đức miễn phí hưởng lương thực tập

    Ngành nghề tuyển dụng Địa điểm làm việc Lương cơ bản Lương thực lĩnh Thời gian thi tuyển