Đơn hàng lao động đi Nhật

03/06/2019         Bảo dưỡng ô tô    20-35     THPT      Mắt 8/10, cao 163cm, thuận tay pải, k hút thuốc, k mù màu, k xăm, k nhuộm tóc. CÓ KINH NGHIÊM GÒ HÀN, SƠN Ô TÔ. Lên check trực tiếp tay nghề

07/06/2019       Hàn   20-30 THPT , 6F Nam. mắt 5/10, thuận tay phải, có kn hàn, không hút thuốc.

09/06/2019        Trồng hoa và gừng   20-29 THPT , 3F Nam. mắt tốt, ưu tiên có kn về vhm nông nghiệp.

11/06/2019      Hàn đi lại 22-35 THPT mắt tốt, yêu cầu đã hoàn thành 3 năm về ngành nghề hàn, có jitco về ngành hàn, NAM

11/06/2019       Hàn đi lại 22-35 THPT mắt tốt, yêu cầu đã hoàn thành 3 năm về ngành nghề hàn, có jitco về ngành hàn, NAM

21/06/2019         Bảo dưỡng ô tô      6 Nam   19-32     THPT      Măt 6/10, cao 165cm, thuận tay phải, k hút thuốc, ưu tiên có kinh nghiệm bảo dưỡng ô tô hoặc có bằng TC, CĐ, ĐH về ô tô

13/06/2019       Sản xuất đầu nối linh kiện điện tử    20-35 THPT , 4F Nam. mắt tốt, ưu tiên có kinh nghiệm, không hút thuốc.

15/06/2019        Hàn bán tự động    20-30     THPT      Mắt 7/10, cao 160cm, thuận tay pải, k mù màu, k xăm, k nhuộm tóc, ưu tiên có kinh nghiệm về hàn

19/06/2019         Hàn rô bốt, Hàn bán tự động      19-25     THPT      Mắt 6/10, cao 165cm, thể lực tốt, CÓ KINH NGHIỆM HÀN ÍT NHẤT 1 NĂM, k mù màu, k xăm, k nhuộm tóc. Ưu tiên đi nghĩa vụ quân sự,

19/06/2019         Sản xuất ắc quy ô tô 16 nam        19-30     Sinh viên CĐ-ĐH               mắt 6/10, thuận tay phải

 

Tin Liên Quan