Thông báo tuyển chọn ứng viên nghiên cứu sau tiến sĩ theo chương trình học bổng Toshiba 2021-2022

Quỹ Quốc tế Toshiba Chương trình học bổng bậc sau Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh nước ngoài 2021-2022

Quỹ Quốc tế Toshiba

Chương trình học bổng bậc sau Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh nước ngoài
2021-2022

A.  SƠ LƯỢC VỀ HỌC BỔNG:

Mục đích của học bổng là nhằm tạo cơ hội và hỗ trợ cho các các nhà nghiên cứu đã có học vị tiến sĩ trẻ và xuất sắc của Việt Nam trao đổi hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu hàng đầu tại các trường đại học và các tổ chức khác của Nhật Bản. Chương trình cho phép các tiến sỹ thực hiện nghiên cứu riêng của họ, đồng thời giúp họ tăng cường sự hiểu biết về đất nước Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

B. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

Học bổng dành cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến các ngành nhân văn học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

C. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT:

Ứng viên cần đạt các yêu cầu sau:

1. Là công dân của Việt Nam

2. Có bằng tiến sĩ tại Nhật Bản trong vòng 5 năm trở lại đây (từ 2016-2021) và bằng là do một trong những tổ chức ch quản sau cấp:

  • Các trường đại học Nhật Bản và các viện nghiên cứu liên trường đại học Nhật Bản.

  •  Các tổ chức trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) có tiến hành nghiên cứu khoa học.

  • Các trường cao đẳng kỹ thuật Nhật Bản

  • Các tổ chức được chỉ định bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT)

D. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG ĐƯỢC CẤP NĂM 2021 :

Học bổng sẽ được cấp cho 4 nghiên cứu sinh

E. THỜI GIAN HỌC BỔNG:

1. Học bổng được trao có thời hạn kéo dài trong 01 tháng.

2. Ứng viên được lựa chọn sẽ sang Nhật 1 tháng bất kì trong khoảng thờgian từ 01/11/2021 đến 30/03/2022

F. CHI PHÍ HỌC BỔNG:

(Số tiền của bổng dự kiến dưới đây có thể thay đổi ít nhiều vì lý do ngân sách.)

Tổng số tiền cho mỗi tiến sỹ  là 350.000 Yên, bao gồm các khoản:

1. Vé máy bay khứ hồi (sẽ được sắp xếp bởi ABK – Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á)

2. Trợ cấp cố định

3. Trợ cấp thêm, bao gồm bảo hiểm ốm đau và tai nạn khi du lịch nước ngoài, v..v

Lưu ý 1: Các điều khoản nằm trong học bổng như đã nêu ở trên có thể thay đổi.

Lưu ý 2: Nếu các ứng viên được lựa chọn cư trú tại Nhật Bản trong hoặc sau ngày nhận được đơn cấp học bổng chính thức thì vé máy bay chiều tới Nhật Bản và khoản trợ cấp bảo hiểm như đã đề cập ở trên sẽ bị cắt bỏ.

Lưu ý 3: Ứng viên tự lựa chọn đơn vị tiếp nhận tại Nhật Bản,  liên lạc trước với đơn vị đó và được chấp nhận

G. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ :

Quy trình tuyển chọn ứng viên cho học bổng sẽ diễn ra như sau:

1. Ứng viên liên hệ với cơ quan/ viện nghiên cứu/ trường đại học ….tại Nhật Bản để xác nhận lịch trình nghiên cứu.

2. Ứng cử viên nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng cho Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA)

Những giầy tờ cần nộp trong hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin xét học bổng mẫu đính kèm) 

  • Thư giới thiệu của cấp trên trước đây, hoặc cấp trên hiện tại của ứng viên,  hoặc của đơn vị nghiên cứu mà ứng viên sẽ tham gia sắp tới tại Nhật Bản.

Lưu ý: Những ứng viên được chọn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận trình độ tiến sĩ hoặc bản sao bằng tốt nghiệp của mình.

Hạnộp hồ sơ cho VAJA15/09/2021

H. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ THÔNG BÁO:

1. Quy trình tuyển chọn

Quá trình tuyển chọn ứng viên cho học bổng sẽ được thực hiện bởi Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV) và Ban tuyển chọn của Quỹ Quốc tế Toshiba dựa trên năm tiêu chí được liệt kê dưới đây.

a. Nghiên cứu đó giúp góp phần thúc đẩy khoa học ở Nhật Bản và Việt Nam hay không?

b. Nghiên cứu đó có thể đóng góp phần nào cho các thành quả  nghiên cứu trong lĩnh vực đó hay không?

c. Đơn vị tiếp nhận ứng viên tại Nhật Bản có thể sắp xếp được không gian và trang thiết bị cần thiết cho nghiên cứu sinh tiến hành được nghiên cứu trong thời gian 1 tháng đó hay không?

2. Thông báo kết quả tuyển chọn

Kết quả tuyển chọn sẽ được gửi dưới hình thức thông báo tới những ứng cử viên được chọn chính thức vào cuối Tháng 9/2015

Ứng cử viên không được lựa chọn sẽ không nhận được kết quả .

Lưu ý: Mọi yêu cầu cá nhân nhằm can thiệp tới kết quả lựa chọn đều không được chấp nhận.

  •  LIÊN HỆ

JAPAN ALUMNI OF VIETNAM

CLB CỰU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Phòng 203, Toà nhà Việt, Số 2 Doãn Kế Thiện kéo dài, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: (04) 6652 8789

TOSHIBA INTERNATIONAL FOUNDATION

Tin Liên Quan