tài liệu học tiếng nhật

  Phần mềm hỗ trợ học tiếng nhật tốt nhất

  Phần mềm hỗ trợ học tiếng nhật tốt nhất

  Học tiếng Nhật: Không riêng gì Nhật ngữ, người học mong muốn có những công cụ phần mềm hỗ trợ học cho hiệu quả. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.... đều có phần mềm học tiếng, luyện đọc, luyện … Đọc Thêm

  Số đếm trong tiếng Nhật

  no_thumb

    ぜろ、れい-zero, rei: zero いち-ichi: one に-ni : two さん-san: three よん、し-yon, shi: four ご-go : five ろく-roku: six なな、しち-nana, shichi: seven はち-hachi: eight きゅう、く-kyu, ku: … Đọc Thêm

  Trường âm trong tiếng Nhật

  no_thumb

  Thể theo một số bạn gởi mail và comment thắc mắc rất nhiều về trường âm hiragana và trường âm katakana, Xin bổ sung như sau: Trương âm, nếu ta nói một cách nôm na là âm dài, âm đôi, tức là đọc dài … Đọc Thêm

  Chữ cái tiếng Nhật

  no_thumb

  Học tiếng Nhật giai đoạn nhập môn là giai đoạn khổ ải nhất và có thể làm nản lòng vớibất kì ai. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cửa này thì tiếng Nhật thật thú vị. Để có được điều này, chúng ta phải học … Đọc Thêm