Tuyển kỹ sư các ngành nghề, bay nhanh, chi phí thấp.

Đi nhật diện kỹ sư

Chúng tôi đang tuyển dụng ứng viên đi nhật diện kỹ sư. Các ứng viên đang tìm kiếm các đơn hàng đi nhật diện kỹ sư xin hãy tham khảo các đơn hàng mới tại đây. Đi nhật diện kỹ sư bao gồm: kỹ sư cơ khí vận hành máy, kỹ sư thiết kế cad, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện- điện tử, kỹ sư Công nghệ thông tin ( CNTT), kỹ sư thuỷ sản, kỹ sư thực phẩm, kỹ sư phiên dịch, kỹ sư lễ, kỹ sư. Chi tiết về đơn hàng xin hãy xem tại đây: Xem các đơn hàng kỹ sư mới.

Liên tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật cấp tốc cho kỹ sư 3 tháng đạt N4: xem thông tin chi tiết tuyển sinh lớp kỹ sư

Tin Liên Quan