Visa đặc định – TOKUTEI đã chính thức thông tại Việt Nam

Visa kỹ năng đặc định hay còn gọi là Tokutei Ginou là loại Visa mới dành cho lao động người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Khi được cấp Visa này, người lao động có cơ hội được làm việc dài hạn tại Nhật với mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

>>> Đơn hàng gia hạn jitko ngành giàn giáo, cốt pha

Tin Liên Quan