Đơn hàng lao động thời vụ đi Nhật

-02/06/2019        Sản xuất bột cao su  3F NAM   20-30  THPT      mắt 6/10,thể lực tốt, k hút thuốc,cao 163, k xăm

-13/06/2019        Vận chuyển hàng hóa    51F NAM    19-30     THPT      mắt k mù màu, ưu tiên mắt tốt, thuận tay phải, k hút thuốc, k xăm

-18/06/2019        Chế biến thực phẩm   30F NAM (1 NĂM)             18,5-30 THPT      mắt 8/10,k xăm

-18/06/2019        Vận chuyển hàng hóa   18F NAM (1 NĂM)       18,5-30 THPT      mắt 8/10, k xăm

-18/06/2019        Chế biến rau củ     6F NAM (1 NĂM)         20-35     THPT      thị lực tốt k mù màu,rối loạn sắc giác,k nhận xăm, thuận tay phải,k hút thuốc

Tin Liên Quan