Trung tâm lao động ngoài nước là gì

Bạn đang tìm hiểu về trung tâm lao động ngoài nước, để đăng ký tham gia rất nhiều chương trình đi xuất khẩu lao động hữu ích tại các nước khác nhau. Nhưng bạn chưa hiểu rõ thông tin chi tiết. Hãy tham khảo bài viết chi tiết dưới đây về chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab):

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ –CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đã quyết định:

Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Là nơi chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại các nước đã ký kết hợp đồng.

Các chương trình xuất khẩu lao động mà cơ quan này đang phụ trách là chương trình EPS (xuất khẩu lao động Hàn Quốc), chương trình IM Japan (XKLD Nhật Bản miễn phí). Ngoài ra còn có chương trình xuất khẩu lao động Đài Loan và chương trình điều dưỡng Cộng hòa Liên bang Đức.

Quản lý lao động, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam và Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo phân công của Bộ;

Chức năng của trung tâm lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước – COLAB được hình thành vào ngày 11/4/2008. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Overseas Worker Center, viết tắt là OWC.

Các chức năng chính của COLAB là xây dựng, đề xuất các chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Cộng hòa Liên bang Đức.

Điều này được thực hiện dựa vào những thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký với các nước này. Sau đó, Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) sẽ tổ chức thi hành những đề xuất đã được duyệt.

Nhiều chương trình xuất khẩu lao động miễn phí tại trung tâm lao động ngoài nước (Colab)

Trung tâm cũng tham gia vào quá trình đào tạo kiến thức, nâng cao tay nghề, vốn ngoại ngữ, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động.

Điều này nhằm đảm bảo chất lượng tay nghề người lao động sẽ đáp ứng đúng theo những thỏa thuận đã được ký kết với các nước bạn.

Ngoài ra, Trung tâm lao động nước ngoài còn liên kết với lãnh sự Việt Nam và Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước bạn. Sự liên kết này sẽ giúp Colab có thể bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam tại nước ngoài, đồng thời giúp người lao động yên tâm trong suốt quá trình làm việc.

Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) có nhiệm vụ khác như:

  1. Nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên theo yêu cầu

Ngoài ra, Trung tâm còn có trách nhiệm quản lý tiền bạc, tài sản, cơ sở vật chất thuộc về Bộ theo quy định của luật pháp.

  1. Thu thập thống kê và báo cáo số liệu định kỳ
  2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp theo chuyên môn
  3. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) chịu sự quản lý của Giám đốc và các Phó Giám đốc. Ngoài ra, còn có các phòng ban phụ trách những vấn đề về chuyên môn, bao gồm:

  1. Phòng tuyển lựa Lao động
  2. Phòng Đào tạo
  3. Phòng Kế toán
  4. Phòng Tổ chức – Hành chính
  5. Văn phòng quản lý lao động ở nước ngoài

Tóm lại, tâm lao động ngoài nước (COLAB)  là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao  động Thương binh và Xã Hội, có nhiệm vụ thực hiện cung cấp các chương trình xuất khẩu lao động sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Đài Loan và Cộng hòa Liên bang Đức.

Các bạn tham gia vào chương trình sẽ được đào tạo tay nghề để đáp ứng yêu cầu của mỗi chương trình lao động đã ký kết với các nước đã có hợp đồng.

Địa chỉ liên hệ: TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ( Thuộc Bộ Lao Động – Thương Binh & Xã Hội) Số 1 – Trịnh Hoài Đức – Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: 04. 37346096; Fax: 04.37346097; Website: http://colab.gov.vn/

Tin Liên Quan